چت اورداپ

پاسخ
پاییز جنوب ١٩ آبان ٩٧
الناز33 ١٩ آبان ٩٧
بهشت و جهنم رو خودمون درست میکنیم..هم برای خودمون هم برای اطرافیان...
سلطان مسعود ١٩ آبان ٩٧
این دروغ را قبول نکنید؛؛؛؛ اگر در جامعه ای کسانی فقرا را به صبر دعوت کردند که میدان را برای یغماگران باز بگذارند و بگویند صبور باش خدا در آخرت به تو عوض میدهد این سخن ،سخن اسلام نیست! //دکتر_بهشتی

 


چت اورداپ

هرکه جگر گوشه داشت
خون به جگر شد

در جگرم آتش است ،از که بنالم ؟!
پاسخ
کامی سیتی ١٨ آبان ٩٧
الناز33 ١٨ آبان ٩٧
علیرضا شرمنده شکلک اشتبا شد
فرهاد1364 ١٨ آبان ٩٧
خوارم چه پسندی که به هرحال عزیری...دردم چه فرصتی که به هر درد دوایی

 


چت اورداپ

بذر مهربانے را
بےمحاسبہ بر زمین دل ها بپاش
بے شڪ
جهانے عشق درو خواهے ڪرد...
شب خوش
پاسخ
الناز33 ١٨ آبان ٩٧
به هیچکس نمیماند انگاه که دوستش دارم
آوای بهار ١٨ آبان ٩٧
قشنگه
پاییز جنوب ١٨ آبان ٩٧

 


چت اورداپ

"مادر" همه داراییِ با ارزشِ دنیاست ؛
خدایا به سلامت دارش !
پاسخ
سلطان مسعود ١٧ آبان ٩٧
اگرکفراست ،خب باشد من ازگهواره میگفتم،،خدامادر،،خدامادر
ززههرراا ١٧ آبان ٩٧
فدای مادرم شم

 


چت اورداپ

پاسخ
ززههرراا ١۵ آبان ٩٧
پاییز جنوب ١۵ آبان ٩٧
کامی سیتی ١٣ آبان ٩٧
١ صفحه بعد >>
علیرضاs
علیرضاs

آقا علیرضاs

اهل اصفهان است

تخصص او صنایع شیمیایی است

متولد 21 شهريور

تاریخ 23 خرداد 95 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
قشنگ ترین لحظه هایم رابا سخت ترین دقایقت عوض می کنم تا بدانی عاشق ترین پروانه ات بودم ومجنون ترین دیوانه ات هستم.
شاید باورتون نشه ... اما پیدا کردن یه دوست خوب از یه عشق واقعیم سخت تره...
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان