چت اورداپ

عکس‌های عروسی پیش از تو سوتفاهم بود.
این عروس و داماد چینی ته عکس عروسی را درآوردند.

پاسخ
لیلیوم ٢٨ آبان ٩۶
نگار جون صندوق رای انتخابات بالای قله س
نگارجووون ٢٨ آبان ٩۶
اتلیه س یا واقعا زده بسرشون
لیلیوم ٢٨ آبان ٩۶
بهمنی 35 ٢٨ آبان ٩۶
کیمیا ا ٢٨ آبان ٩۶
علیرضاs
علیرضاs

آقا علیرضاs

اهل اصفهان است

تخصص او صنایع شیمیایی است

متولد 21 شهريور

تاریخ 23 خرداد 95 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان