چت اورداپ

خلاصه مدیریت در ایران
شک نکنید به والله
پاسخ
کیمیا ا ٢٨ آبان ٩۶
حتما پسر بوده
نگارجووون ٢٨ آبان ٩۶
علیرضاs
علیرضاs

آقا علیرضاs

اهل اصفهان است

تخصص او صنایع شیمیایی است

متولد 21 شهريور

تاریخ 23 خرداد 95 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان