آن دم که در قلبم نشستی ، دنیا نصیبم شد!

آن دم که شعر عشق را با آن صدای دلنشینت در گوشم زمزمه کردی ،

عاشق احساسات پاکت شدم!

چه آرامشی دارم در لحظه هایی که بیشتر از هر زمان نا آرامم!

دلم میخواهد همینگونه که هستم باشم ، دستم درون دستانت باشد و بمیرم!

نمیخواهم فاصله بین ما باشد ، در این دو روز دنیا ، یک روز آن تنها بودم

و زین پس میخواهم در کنار تو باشم!

چه عاشقانه به قلبم نشستی که به خدا این نشستن مقدس است

http://www.ordup.com/13696107

پاسخ
reza _ 13 ١٣ مرداد ٩٧
همونجام بمون کچل ...
ایوب2 ١٣ مرداد ٩٧
رضا من توالت فرنگي ميشينم به قلب تو نه
reza _ 13 ١٣ مرداد ٩٧
عاغا یکیم بیاد به قلب ما بیشینه ...
آوای بهار ١٣ مرداد ٩٧
صفحه رو دیدم
ماه کوچولو ١٣ مرداد ٩٧
زیبا بود.
علیرضاs
علیرضاs

آقا علیرضاs

اهل اصفهان است

تخصص او صنایع شیمیایی است

متولد 21 شهريور

تاریخ 23 خرداد 95 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان